Wie zonder zonde is, gooit de eerste steen

“Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de Schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’

Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ ‘Niemand, heer’, zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’” – Johannes 8:1-11

Je hebt dit verhaal ongetwijfeld wel is gehoord. Het verhaal van een vrouw die overduidelijk gezondigd heeft, maar niet veroordeeld wordt. Er zitten meerdere kanten aan dit verhaal. Aan de ene kant wil Jezus ons duidelijk maken dat we, wat we ook doen, nooit Zijn liefde verliezen. Hij zal altijd van ons blijven houden en ons niet veroordelen. Aan de andere kant kunnen we hieruit leren dat Jezus niet zegt dat onze zonden prima zijn en we vooral zo door moeten gaan. Jezus zegt duidelijk ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer’. De grootste les die ik in dit verhaal hoor is dat we als christenen niet geroepen zijn om te oordelen, maar om lief te hebben. Jezus zegt dat wie niet gezondigd is de eerste steen mag gooien. Met andere woorden: wie niet gezondigd heeft, die mag oordelen. Het is algemeen bekend dat ieder mens zondigt. Of we nou iets groots of iets kleins doen, het blijft zonde. Jezus is hier heel duidelijk: alleen Hij mag oordelen over de mens. Jezus versterkt deze uitspraak in Mattheüs 7:1: “Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden.” Na dit stuk komt het bekende stuk over de splinter in het oog van je broeder, en de balk in je eigen ogen. Voor mij is het volstrekt duidelijk: God wil niet dat wij over elkaar oordelen!

Toch zijn we als christenen heel goed in oordelen. We staan er om bekend dat we altijd een oordeel klaar hebben. Ons oordeel is vaak genadeloos en doet anderen pijn. Kijk is naar de pijn van mensen die veroordeeld zijn omdat ze seks hadden voor het huwelijk. Kijk is naar de pijn die er zit bij mensen die gescheiden zijn, en in plaats van dat ze steun ontvingen alleen maar te horen kregen dat dit niet Gods wil is. Er zit pijn bij mensen die abortus hebben gepleegd en daarbij weerstand hebben gekregen van christenen om hen heen. Misschien wel het duidelijkste voorbeeld: kijk is naar de pijn die wij als christenen doen aan de homo-gemeenschap. Op de een of andere manier denken we dat bepaalde dingen zo fout zijn, dat God die wel erger moet vinden dan andere zonden. En daarbij: is het niet veel makkelijker om je eigen schuldgevoel te projecteren op de zonden van iemand anders? Als kerk hebben we bepaald dat seks voor het huwelijk, homoseksualiteit en nog veel meer dingen veel grotere zonden zijn dan bijvoorbeeld het kijken naar pornografie of roddelen over een ander. De dingen die we groter hebben gemaakt zijn vaak ook nog niet eens duidelijk als zonde aangewezen in de Bijbel. Toch veroordelen we mensen omdat ze dingen doen die toch wel zo groot moeten zijn dat God het gruwelijk zal vinden.

In Jakobus 2:10 staat: “Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke.” De wet van God was één wet met honderden regels. Als je een van deze regels overtrad, dan brak je de hele wet. Menselijkerwijs zouden we zeggen dat moord veel erger is dan liegen, maar het gaat bij God om het geestelijke aspect. Geestelijk gezien verwijderd zonde ons van God en hebben alle zonden dat zelfde effect. Is de ene zonde dan erger in de ogen van God dan de andere? Ik denk het niet. Vaak maken we het onderscheid tussen vergeefbare en onvergefelijke zonden op basis van de comfort-zone van onze kerk-cultuur. Door de hele Bijbel heen lees je echter dat dit absoluut fout is. Het is niet goed om over elkaar te oordelen. Toen Jezus zei ‘Wie zonder zonde is, gooit de eerste steen’ liep iedereen weg. We beseffen ons ontzettend goed dat we niet perfect zijn.

Mogen we dan helemaal niks van elkaars zonde zeggen? Natuurlijk wel. Het kan ook liefdevol zijn om iemand op de goede weg te wijzen. Kijk maar naar Galaten 6:1. Hoe weten we dan wanneer we oordelen en wanneer we goed doen? Afgelopen week luisterde ik naar een preek en daar vond ik een manier die mij heel goed lijkt om hiervoor toe te passen. In Mattheüs 7:17-19 staat: “Zo draagt elke goed boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan.” In de context gaat dit over het herkennen van valse profeten en dwaalleraars, maar ik denk dat we dit ook kunnen toepassen op ons oordeel over anderen en onszelf. Als we, voordat we onze mond opentrekken, nagaan wat de vruchten van onze woorden zullen zijn, dan zitten we denk ik veilig. Zijn de vruchten pijn en verdriet? Houd dan je mond dicht! Zijn de vruchten bekering en begrip? Zeg dan vooral wat je te zeggen hebt.

Goed, misschien was dit een stukje Bijbel wat je al wel kende of waar je geen zin in had, maar ik had het op mijn hart om dit met jullie te delen. Laten we met elkaar groeien tot het beeld dat God van ons heeft, en zo uiteindelijk een kerk vormen zoals God die bedoeld heeft!

Groetjes, Hidde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *